Chủ tịch Vinatex Lê Tiến Trường chia sẻ quan điểm trong Quản trị rủi ro ở các DN


Ngày 17/6/2021 ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch Vinatex đã có buổi chia sẻ quan điểm trong quản trị rủi ro ở các DN tập đoàn. Đông đảo các lãnh đạo DN trực thuộc Tập đoàn ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam đã tham dự buổi chia sẻ kiến thức trực tuyến này.

Mở đầu buổi chia sẻ, ông Lê Tiến Trường phân tích nhận thức chung của giới lãnh đạo DN về quản trị rủi ro (QTRR), lý do cần thiết công cụ này cũng như các vấn đề chung thường xảy ra khi thực hiện QTRR tại DN. Với các loại rủi ro buộc phải chấp nhận thì cần có cách phân loại, tiếp cận phù hợp với từng đơn vị DN. Ông cũng chia ra 3 nhóm rủi ro bao gồm: Rủi ro có thể phòng ngừa; Rủi ro chiến lược; Rủi ro ngoại sinh.

Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng 3 nhóm rủi ro, bài chia sẻ của ông Trường cũng chỉ ra các phương pháp tiếp cận từng nhóm rủi ro đối với DN dệt may và chỉ ra 6 sai lầm phổ biến trong QTRR. Tuy nhiên, không có mô hình cứng nhắc trong QTRR, mà khi áp dụng các phương pháp thì lãnh đạo DN cần linh hoạt, sáng tạo tự kê ra “thực đơn” hợp lý nhất cho chính DN mình, nơi mình hàng ngày gắn bó và hiểu rõ nhất.

Đây là bài chia sẻ kiến thức vô cùng hữu ích đối với các lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các ban chức năng của tập đoàn, cũng như lãnh đạo cấp trung tại các DN trực thuộc Tập đoàn trong thời điểm kinh doanh với rất nhiều rủi ro tiềm ẩn hiện nay. Trong tháng 7/2021, ông Lê Tiến Trường sẽ có bài chia sẻ về chủ đề “Kiểm tra, đánh giá cán bộ.”


Các tin khác