C/O mẫu CPTPP bất cập: Doanh nghiệp kêu khó, Bộ Công Thương “ra tay”


Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ Công Thương sửa đổi quy định về quy tắc xuấtt xứ hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường CPTPP.

Trong đó, mẫu C/O mẫu CPTPP mới được ban hành kèm theo thông tư này với sửa đổi, bổ sung tại các ô số 1, 2, 3, 5 và 11. Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP cũng được sửa đổi tương ứng tại Phụ lục kèm theo Thông t 06/2020/TT-BCT.

Thông tư 06/2020/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 8/5/2020. Các cơ quan, tổ chức cấp C/O triển khai cấp C/O mẫu CPTPP mới cùng ngày với ngày hiệu lực của Thông tư 06/2020/TT-BCT.

Việc ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa (C/O) trong CPTPP nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam

Theo đó, CPTPP có hiệu lực thực thi tại Việt Nam (ngày 14/1/2019) mang lại cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam mở rộng thị trường và hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt đối với các thị trường mà Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự do như Canada, Mexico, Pe-ru…

Để doanh nghiệp có thể tận dụng ưu đãi thuế quan khi CPTPP được thực thi, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 03/2019/TT-BCT (ngày 22/1/2019) quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức được Bộ ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) CPTPP triển khai tập huấn, nâng cao năng lực nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp C/O và hướng dẫn kịp thời về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu đi thị trường các nước thành viên CPTPP.

Tuy nhiên, gần đây nhiều doanh nghiệp phản ánh việc một số nước thành viên CPTPP cho rằng C/O mẫu CPTPP của Việt Nam thiếu lời văn chứng nhận xuất xứ của nhà sản xuất, nhà xuất khẩu theo quy định tại mục 9, Phụ lục 3-B của Hiệp định.

Trước phản ánh này, Bộ Công Thương có bản gửi các cơ quan, tổ chức cấp C/O đề nghị hướng dẫn thương nhân kê khai thêm nội dung này tại C/O mẫu CPTPP theo yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Cùng đó, Bộ Công Thương tiến hành nghiên cứu, sửa đổi Thông tư 03/2019/TT-BCT để bổ sung nội dung nêu trên.

Theo https://vtc.vn/


Các tin khác