Bản tin Pháp luật tháng 02/2020 (số 110)


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 tại 03 tập đoàn, tổng công ty sau:

– Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

– Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP;

– Công ty mẹ – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Nội dung thực hiện thí điểm bao gồm:

– Quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương;

– Tiền lương, thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

– Tiền lương, thù lao, thưởng của thành viên HĐTV, HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên.

Các quy định về tiền lương, thưởng, thù lao trên sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Nghị định 20/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020.

Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở.

Theo đó, bãi bỏ quy định xử phạt về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư đối với hành vi:

– Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định;

– Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Đối với những hành vi nêu trên xảy ra trước ngày 01/4/2020, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày 01/4/2020 thì không xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 21/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Theo đó, bổ sung đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), cụ thể:

– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định này.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.

 THÔNG TƯ

Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 35  được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ năm 2015  đến năm 2020 lần lượt như sau:

– Năm 2015: 1,13.

– Năm 2016: 1,10.

– Năm 2017: 1,06.

– Năm 2018: 1,03.

– Năm 2019: 1,00.

– Năm 2020: 1,00.

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2020, các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

– Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung thêm quy định về phí sử dụng vị trí neo, đậu đối với trường hợp phương tiện neo, đậu từ 01 tháng trở lên tại khu vực hàng hải. Trong trường hợp này, người nộp phí phải nộp phí sử dụng vị trí neo, đậu theo tháng và phải nộp vào ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định phí, lệ phí có thể nộp bằng tiền mặt trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt vào tài khoản của tổ chức thu phí, lệ phí tại Kho bạc Nhà nước.

– Bên cạnh đó, quy định về việc thu phí, lệ phí hàng hải của tàu thuyền hoạt động giữa các cảng, bến thủy nội địa và cầu, bến cảng trong một khu vực hàng hải, do một cảng vụ hàng hải quản lý. Cụ thể, các tàu thuyền trong trường hợp này chỉ cần nộp phí, lệ phí 01 lần (gồm một lượt vào và một lượt rời) khi làm thủ tục tại cầu, bến cảng đến đầu tiên.

Thông tư 90/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.
BAN TỔNG HỢP PHÁP CHẾ

 

 

 


Các tin khác