Đại hội Đảng bộ cơ quan Tập đoàn DMVN tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025


Ngày 13/3/2020 tại văn phòng 1 Tập đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN) đã diễn ra Đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tập đoàn DMVN tại Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tập đoàn DMVN tại Hà Nội có có các đồng chí đại biểu là thành viên Tổ công tác số 5 – Đảng Uỷ Khối DNTW theo dõi, giám sát Đại hội; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam; đại diện Cơ quan điều hành Tập đoàn; Lãnh đạo các Ban chức năng của Tập đoàn; đại diện Công đoàn Dệt May; Công đoàn VP1, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dệt May Việt Nam và Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam và toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dệt May VN.

Đại hội đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Trường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn DMVN – đã nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan văn phòng tại Hà Nội và cả Tp. Hồ Chí Minh đứng trước thách thức lớn, phải đổi mới hoạt động khi Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong đó công tác phát triển Đảng viên cũng phải gắn với tiêu chí phát triển sản xuất kinh doanh và làm lợi cho cổ đông. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ càng đứng trước thách thức hơn nữa khi hoạt động trong mô hình công ty cổ phần mà nhà nước không chi phối vốn. Do đó, Đảng ủy cần tiếp tục tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động, phương thức tham mưu, phát huy vai trò người đảng viên ở vị trí lãnh đạo cấp cao. Nếu muốn có đảng viên giữ được vị trí lãnh đạo cấp cao thì Đảng phải tìm kiếm, vận động và giáo dục người giỏi đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng cần có Đảng viên xuất sắc để đề cử ở Đại hội cổ đông. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Tập đoàn cần tập trung ba nội dung chính để hoạt động đạt kết quả cao, đó là: Sáng tạo, Phát triển bền vững, Rèn luyện nhân sự giỏi.”

Hội nghị đã bầu đ/c Cao Hữu Hiếu – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, bầu đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hiền (Chánh Văn phòng Tập đoàn), đ/c Trần Thị Thu Hà (Chi ủy viên Chi bộ THCP), đ/c Nguyễn Sỹ Thắng (Chyên viên Ban KTĐT) và bầu đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan VP1, Chánh Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cơ quan VP1 nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 


Các tin khác