Công văn của Đảng Ủy Tập đoàn DMVN về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới


Ngày 31/7/2020 Đảng Ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có công văn số 1470 gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc chỉ đạo việc thực hiện tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Chúng tôi xin đăng toàn bộ Công văn như sau:

Đảng Ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Kính gửi: Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc

Trong những ngày gần đây, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường và lan rộng ra khắp các châu lục; tính đến sáng ngày 09/3/2020, trên thế giới đã ghi nhận 106.355 người mắc tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, 3.600 người tử vong. Đặc biệt, chỉ trong 3 ngày từ 6-8/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm bệnh mới, tình hình dịch bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Điện mật ngày 07/3/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 09/3/2020, công văn 2227-CV/ĐUK ngày 09/3/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc:

  1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban chỉ đạo quốc gia, Đảng ủy Tập đoàn; tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc cập nhật các phương án sẵn có để luôn sẵn sàng hành động, chủ động phối hợp tốt, chặt chẽ với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
  2. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với những người di chuyển đi, đến từ các vùng có dịch, những người tiếp xúc với những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khai báo không trung thực hoặc không khai báo; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
  3. Rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là các nước và vùng lãnh thổ có dịch). Hạn chế các cuộc họp, tập trung đông người, không tổ chức các cuộc họp không cần thiết, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, áp dụng mạnh mẽ công nghệ trong các cuộc họp và chỉ đạo điều hành của doanh nghiệp.
  4. Chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, huy động các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tham gia và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, đơn vị và cộng đồng; cung cấp các mặc hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần bình ổn thị trường.
  5. Chỉ đạo các báo, tạp chí, trang tin, bản tin nội bộ của các đơn vị tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm tốt, hiệu quả trong việc phòng, chống dịch.
  6. Kịp thời thông tin, báo cáo, nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh với Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) và các cơ quan hữu quan có thẩm quyền.

Lê Nho Thướng

(Phó Bí Thư)


Các tin khác