Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2017)

Trong những ngày tháng này, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và bà con ta ở nước ngoài đang hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca… Công lao của Người như […]